آموزش نصب دستی بانک اطلاعاتی SQL 2008

آموزش نصب دستی بانک اطلاعاتی SQL 2014

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[11 :میانگین 3.2 :مجموع]در این آموزش به نصب دستی بانک اطلاعاتی Sql 2014می پردازیم . در صورتی که به هر دلیلی کاربر نتواند نرم افزار حسابداری محک را به صورت اتومات نصب نماید می تواند اقدام به نصب دستی نرم افزار کند نصب دستی نرم افزار از دو قسمت تشکیل…

آموزش نصب دستی بانک اطلاعاتی SQL 2008

آموزش نصب دستی بانک اطلاعاتی SQL 2008

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 4 :مجموع]در این آموزش به نصب دستی بانک اطلاعاتی SQL2008 می پردازیم . در صورتی که به هر دلیلی کاربر نتواند نرم افزار حسابداری محک را به صورت اتومات نصب نماید می تواند اقدام به نصب دستی نرم افزار کند نصب دستی نرم افزار از دو قسمت تشکیل…