آموزش اطلاعات پایه نرم افزار محک

ویدئو های آموزشی -نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزشی معرفی تغییرات ظاهری نسخه 8890 به بالا در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[28 :میانگین 3.9 :مجموع]در این ویدیو با تغییرات ظاهری ویرایش 8890 آشنا خواهید شد. نمایش لیست شرکت ها در ویرایش جدید در صفحه اصلی با کلیک روی فلش (شکل1) می توانید لیست شرکت ها به هماره ویرایش و نسخه بانک اطلاعاتی (شکل2) آن ها را مشاده نمایید. شکل(1) شکل(2) محک…

بیشتر بخوانید

آموزش تعریف هزینه ها در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[16 :میانگین 3.7 :مجموع]       در این فرم لیست هزینه هایی که در سيستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بر روی هزینه ها وجود دارد. شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد:  نحوه دسترسی انتخاب هزینه…

بیشتر بخوانید
آموزش تعریف هزینه ها در نرم افزار حسابداری محک

آموزش تعریف بانک ها در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[8 :میانگین 3.9 :مجموع]     در این فرم لیست تمام بانک هایی که در سيستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بانک ها و برخی عملیات برای کاربر وجود دارد. شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد: انتخاب…

بیشتر بخوانید
چک های دریافتی اول دوره نرم افزار حسابداری محک

چک های دریافتی اول دوره نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[8 :میانگین 4.6 :مجموع]    متون کامل آموزشی چک های دریافتی اول دوره چک های دریافتی از این بخش برای ثبت , ویرایش و حذف چک های دریافتی اول دوره استفاده می شود .   نحوه دسترسی به بخش چک های دریافتی اول دوره  را در زیر مشاهده می کنید:…

بیشتر بخوانید