اطلاعات پایه

این دسته بندی برای آموزش بخش های موجود در اطلاعات پایه ی نرم افزار حسابداری محک می باشد . مانند : اشخاص – کالاها – هزینه ها -درآمد ها و ….

00

اسفند'۹۷

آموزش تعریف درآمدها در نرم افزار حسابداری محک

درآمدها در این فرم لیست درآمدهایی که در سیستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بر روی …

مشاهده

00

اسفند'۹۷

آموزش تعریف صندوق ها در نرم افزار حسابداری محک

  صندوق در این بخش لیست صندوق های سازمان مشاهده می شود، در این سیستم حسابداری به طور پیش فرض …

مشاهده

00

اسفند'۹۷

آموزش تعریف هزینه ها در نرم افزار حسابداری محک

در این فرم لیست هزینه هایی که در سیستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بر روی …

مشاهده

00

اسفند'۹۷

آموزش تعریف بانک ها در نرم افزار حسابداری محک

در این فرم لیست تمام بانک هایی که در سیستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بانک …

مشاهده

00

دی'۹۶

چک های دریافتی اول دوره نرم افزار حسابداری محک

  فیلم آموزشی چک های دریافتی اول دوره نرم افزار حسابداری محک   متون کامل آموزشی چک های دریافتی اول …

مشاهده

00

دی'۹۶

چک های پرداختی اول دوره در نرم افزار حسابداری محک

  فیلم آموزشی چک های پرداختی اول دوره در نرم افزار حسابداری محک   متون آموزش کامل چک های پرداختی …

مشاهده

00

آذر'۹۶

مشخصات شرکت در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزشی مشخصات شرکت در نرم افزار حسابداری محک متون کامل آموزش مشخصات شرکت در نرم افزار حسابداری محک این …

مشاهده

00

آذر'۹۶

کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزشی کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری محک متون کامل آموزش کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری …

مشاهده

00

آذر'۹۶

اطلاعات اشخاص در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزشی اطلاعات اشخاص در نرم افزار حسابداری محک متون آموزشی بخش اطلاعات اشخاص در نرم افزار حسابداری محک منظور …

مشاهده

00

آبان'۹۶

کالا ها در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزشی کالاها در نرم افزار حسابداری محک متون آموزشی کالاها در نرم افزار حسابداری محک در صورتی که کسب …

مشاهده
کلیه حقوق برای شرکت مشاور نرم افزار محک محفوظ است.