آموزش چقدر برای شما مفید بود؟
[0 :میانگین 0 :مجموع]

این مغایرت به شما نشان می دهد که تعداد چک های پرداختی که در وضعیت صادرشده در سال مالی قبل وجود داشته است با تعداد چک های پرداختی که در وضعیت صادر شده در چک های پرداختی اول دوره ، در سال مالی جدید ثبت شده است از نظر تعدادی برابری ندارد .
این اختلاف می تواند به دو صورت وجود داشته باشد که در ادامه روش حل هر صورت را توضیح می دهیم :
نوع 1 . چک هایی که در سال مالی قبل وجود نداشته ولی در سال مالی جدید وجود دارد .
در صورتی که با این نوع مغایرت مواجه شده اید از نرم افزار پشتیبان تهیه کرده و برای بررسی بیشتر با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
نوع 2. چک هایی که در سال مالی قبل وجود داشته ولی در سال مالی جدید وجود ندارد .
برای رفع این مغایرت باید براساس اطلاعات چک ها در سال مالی قبل آنها را در چک های پرداختی اول دوره سال جدید ثبت نمایید .
1. لیست چک های دارای مغایرت را پرینت بگیرید و یا از آن خروجی PDF بگیرید .
2. نرم افزار را مجددا اجرا نمایید و وارد سال مالی قبل بشوید .
3. اطلاعات چک مورد نظر را در چک های پرداختی پیدا کنید .
4. در سال مالی جدید از منوی اطلاعات پایه وارد چک های پرداختی اول دوره شوید .
5. چک را در چک های پرداختی اول دوره در سال مالی جدید ثبت نمایید .
6. تمام چک هایی که در لیست مغایرت به شما نمایش می دهد را در چک های پرداختی اول دوره به روش بالا ثبت نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید