اطلاعات اشخاص در نرم افزار حسابداری محک

اطلاعات اشخاص در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[12 :میانگین 3.7 :مجموع]فیلم آموزشی اطلاعات اشخاص در نرم افزار حسابداری محک متون آموزشی بخش اطلاعات اشخاص در نرم افزار حسابداری محک منظور از اشخاص تمامی افرادی هستند که دارای ارتباط مالی با سازمان می‌باشند (مانند مشتریان، پرسنل، فروشندگان و…). می‌توان لیست اشخاص را ویرایش، بازبینی، حذف و یا شخص…