ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند تعیین گروهی اطلاعات مودیان مالیاتی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 1.5 :مجموع] در این ترفند به شما آموزش داده می شود که به چه شکل به صورت گروهی وضعیت مودیان مالیاتی را برای اشخاص مشمول قانون مالیاتی مشخص نماییم تا بتوانیم گزارش خرید و فروش فصلی را در نرم افزار تهیه نماییم

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند کپی کردن نتایج گزارشات در فایل اکسل در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 5 :مجموع]      در نرم افزار حسابداری محک این امکان وجود دارد گزارش کالاها را در اکسل کپی کرد و از بخش های مختلف خروجی اکسل گرفت.

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند خرید و فروش بارکدی در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[3 :میانگین 4.3 :مجموع] در نرم افزار حسابداری محک این امکان وجود دارد تا با تعریف بارکد کالا ها در نرم افزار به راحتی در فاکتور خرید و فروش با بارکدخوان کالاها را ثبت نمود.

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند یادآوری ها در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[3 :میانگین 2 :مجموع]   در نرم افزار حسابداری محک این امکان وجود دارد که برای چک ها ، اقساط ، تاریخ تولد اشخاص، تاریخ انقضاء کالاها و یادداشت ها تاریخ یادآوری تنظیم کرد تا در هنگام ورود به نرم افزار به کاربر یادآوری نماید.

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند لیست شرکت ها در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 5 :مجموع]       در نرم افزار حسابداری محک این امکان وجود دارد که حساب چند شرکت را روی یک نرم افزار به صورت دفاتر مختلف وارد و مشاهد کرد در این ترفند شما با نحوه ایجاد، ویرایش و حذف شرکت جدید آشنا می شوید.