ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند تنظیمات زبان فارسی در ویندوز در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[3 :میانگین 3.7 :مجموع]   در صورتی که بعد از نصب نرم افزار منوهای آن به صورت علامت سوال به شما نمایش داده شد باید تنظیمات زبان ویندوز خود را فارسی نمایید در این ترفند به شما آموزش داده می شود تا بتوانید به راحتی تنظیمات زبان ویندوز خود را…

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند تنظیمات ویزیتوری در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[6 :میانگین 3 :مجموع]   در این ترفند به شما آموزش داده می شود که چگونه تنظیمات مورد نیاز برای ثبت ویزیتور در فاکتور فورش را انجام دهید.شما به راحتی می توانید با استفاده از این ترفند

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند خام کردن اطلاعات نرم افزار در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[4 :میانگین 4 :مجموع]   در این ترفند به شما آموزش داده می شود که چگونه می توان نرم افزار را خام کرد و اطلاعات وارد شده را از بانک اطلاعاتی پاک کرد و نرم افزار را به تنظیمات اولیه برگرداند

ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند چاپ چک در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 4.5 :مجموع]       یکی از امکانات پایه ای نرم افزار محک که بر روی تمامی سطوح نرم افزاری وجود دارد چاپ چک می باشد که شما به راحتی می توانید در هنگام پرداخت چک در نرم افزار اطلاعات مورد نیاز را روی چک پرداختی چاپ نماید.این…