ترفند های آموزشی-نرم افزارحسابداری محک

ترفند تولید همزمان در نرم افزار حسابداری محک

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[4 :میانگین 4 :مجموع]       در نرم افزار حسابداری محک این امکان وجود دارد تا با ثبت فاکتور فروش به صورت سیستمی محصول نهایی ما تولید و مواد اولیه و هزینه ها در سیستم ثبت شود.  

amoozesh-sherkati

آموزش تخصصی نرم افزار ویژه ی شرکت ها

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[12 :میانگین 3.8 :مجموع]در این فیلم آموزشی شما با نحوه تنظیمات و کار با نرم افزار در شرکت ها به صورت تخصصی آشنا خواهید شد. لذا توصیه می شود مشتریانی که نرم افزار شرکتی را دارند حتما این فیلم را مشاهده نمایند.