آموزش خلاصه کاردکس در نرم افزار حسابداری محک

  گزارش کلی ورود و خروج کالا (خلاصه کاردکس) در این بخش از نرم افزار می توانید خلاصه ورود و خروج کالاها را در انبار به تفکیک موجودی ریالی و مقداری مشاهده نمایید. شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد: انتخاب گزارش کلی ورود و خروج کالا…

اطلاعات بیشتر

آموزش گزارش خرید در نرم افزار حسابداری محک

      در این بخش می توان گزارش کالا و خدمات ( هزینه )های خرید شده را بر اساس عوامل مختلف فیلتر و مشاهده کرد. شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد:   نحوه دسترسی  انتخاب گزارش خرید، از زبانه گزارشات در صفحه اصلي نرم افزار…

اطلاعات بیشتر

آموزش گردش صندوق در نرم افزار حسابداری محک

      گردش صندوق با استفاده از اين گزارش مي توانيد مانده و گردش صندوق و تنخواه خود را مشاهده نمایید. شما مي توانيد به چهار روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد: نحوه دسترسی  انتخاب گردش صندوق، از زبانه گزارشات در صفحه اصلي نرم افزار. استفاده از کلید (F10) در…

اطلاعات بیشتر

گزارش موجودی کالا در نرم افزار حسابداری محک

در اين گزارش شما مي توانيد ، دسته بندي اتومات نرم افزار براي کالاهارا براساس موجودي آنها را مشاهده و همچنين گردش ريز هر کالا ( کاردکس کالا ) رادر صورت نیاز تهيه کنيد.           شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد:  …

اطلاعات بیشتر

گردش اشخاص در نرم افزار حسابداری محک

در اين گزارش مي توانيد ، مانده حساب اشخاص و همچنين ريز حساب هر شخص را به صورت تفصيلي مشاهده نمایید . همچنین این گزارش امکان مشاهده ی لیست اشخاص بدهکار ، لیست اشخاص بستانکار و لیست اشخاص بی حساب را به کاربر می دهد .         شما مي توانيد به سه…

اطلاعات بیشتر

کاردکس کالا در نرم افزار حسابداری محک

 در اين گزارش از نرم افزار حسابداری محک کاربر مي تواند، گردش ريز هر کالا را مشاهده نماید  . در این گزارش کاربر می تواند اطلاعاتی در خصوص تعداد ورود کالا ـ تعدادخروج کالا ـ قیمت ورود کالا – قیمت خروج کالا و همچنین قیمت میانگین کالا (‌بهای تمام شده کالا) را در تاریخ های…

اطلاعات بیشتر