عملیات دریافت در نرم افزار حسابداری محک

  متون تکمیلی عملیات دریافت در نرم افزار حسابداری محک از این عملیات برای ثبت کلیه دریافت های نقدی اعم از وجه نقدی و یا کارت خوان، چک دریافتی و حواله های واریزی به بانک خودمان استفاده می شود. برای دسترسی به عملیات دریافت سه راه وجود دارد : انتخاب عملیات دریافت ، از زبانه…

اطلاعات بیشتر

فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک

در این مقاله از بخش راهنمای آنلاین محک به یکی دیگر از آموزش های نرم افزار حسابداری محک می‌پردازیم. این آموزش در مورد فاکتور فروش است و فیلم آموزش نحوه ثبت فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک را می‌توانید در ادامه مشاهده نمایید. متون آموزشی نحوه ثبت فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری محک از این بخش…

اطلاعات بیشتر

ثبت و صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری محک

در این مقاله از بخش راهنمای آنلاین محک به یکی دیگر از آموزش های نرم افزار حسابداری محک می‌پردازیم. این آموزش در مورد فاکتور فروش است و فیلم آموزش ثبت و صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری محک را می‌توانید در ادامه مشاهده نمایید.   متون آموزش کامل ثبت و صدور فاکتور فروش در…

اطلاعات بیشتر

عملیات پرداخت در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزش عملیات پرداخت در نرم افزار حسابداری محک         متن آموزش عملیات پرداخت در نرم افزار حسابداری محک از این عملیات برای ثبت کلیه پرداخت ها اعم از وجه نقد ، خرج چک دریافتی ، صدور چک پرداختی و ثبت حواله ها از بانک استفاده می شود. برای دسترسی به عملیات…

اطلاعات بیشتر

آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک

  متون کامل آموزش چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای مدیریت کلیه چک های دریافتی استفاده می شود، با استفاده از این بخش می توانید چک های دریافتی ثبت شده در نرم افزار را وصول کنید ، برگشت بزنید ، به حساب واریز نمایید و یا عودت دهید.  …

اطلاعات بیشتر

چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزش چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک   متون آموزش کامل چک های پرداختی در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای مدیریت چک های پرداختی استفاده می شود، با استفاده از این بخش می توانید چک های پرداختی را پاس، برگشت و یا عودت دهید. برای دسترسی به چک های…

اطلاعات بیشتر

برگشت از فروش در نرم افزار حسابداری محک

متون آموزش برگشت از فروش برگشت از فروش وقتی استفاده می شود که کالای فروش رفته پس داده می شود و کالا به موجودی انبار اضافه می شود. این لیست کلیه برگشت از فروش های ثبت شده را نمایش می دهد، همچنین برای ثبت برگشت از فروش جدید، ویرایش، حذف و بازبینی برگشت از فروش…

اطلاعات بیشتر

برگشت از خرید در نرم افزار حسابداری محک

    متون کامل آموزش برگشت از خرید در نرم افزار حسابداری محک برگشت از خرید وقتی استفاده می شود که کالای خرید شده پس داده می شود و کالا به موجودی انبار اضافه می شود. این لیست کلیه برگشت از خریدهای ثبت شده را نمایش می دهد، همچنین برای ثبت برگشت از خرید جدید…

اطلاعات بیشتر