راه حل مغایرت شماره 60 « بررسي مغايرت عمليات ها با کاردکس کالا » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[2 :میانگین 5 :مجموع]برای رفع این مغایرت می توانید مراحل ذیل را طی نمایید و فیلم آموزشی را مشاهده نمایید و درصورتی که مغایرت برطرف نشد با واحد خدمات پس از فروش با شماره 02164056 داخلی 1 تماس بگیرید .   لیست مغایرت های داده شده را پرینت بگیرید .…

راه حل مغایرت شماره 56 « چک هايي که سند مربوط به دريافت آنها ثبت نشده است » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 4 :مجموع]این مغایرت به این معنا است تعدادی چک دریافتی در نرم افزار وجود دارد که سند دریافت مربوط آنها به درستی در سیستم ثبت نشده ویا وجود ندارد . برای رفع این مغایرت می توانید مراحل ذیل را طی نمایید و فیلم آموزشی را مشاهده نمایید و…

راه حل مغایرت شماره 51 « فاکتور خريد و سند پرداخت در طرفين تاريخ بستن سال مالي » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به این معنا است که تاریخ بستن سال مالی برای تعدادی از فاکتور خریدها و سند پرداخت متصل به آنها ؛ بین تاریخ فاکتور خرید و سند پرداخت قرار گرفته است . برای رفع این مغایرت به روش ذیل عمل نمایید  :   لیست مغایرت…

راه حل مغایرت شماره 50 « فاکتور فروش و سند دريافت در طرفين تاريخ بستن سال مالي » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به این معنا است که تاریخ بستن سال مالی برای تعدادی از فاکتور فروش ها و سند دریافت متصل به آنها ؛ بین تاریخ فاکتور فروش و سند دریافت قرار گرفته است . برای رفع این مغایرت به روش ذیل عمل نمایید  : لیست مغایرت…

در این فیلم بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک با نسخه 9315 و بالاتر آموزش داده می شود

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[30 :میانگین 3.1 :مجموع]مشتری گرامی لطفا برای بستن سال مالی خود ابتدا نرم افزار را به آخرین نسخه منتشر شده از نرم افزار که 9.315 یا بالاتر است بروز رسانی نمایید . برای انجام این کار می توانید با مراجعه به منوی امکانات بروی بروز رسانی اینترنتی کلیک نمایید ؛…

راه حل مغایرت شماره 75 « ليست اقلام برگشت از فروش هايي که قبل از فروش ثبت شده اند » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی پیش می آید که برگشت از فروش ثبت شده برای برخی از کالا ها در تاریخی قبل از فاکتور فروش موبوط به آن فروش ثبت شده است . برای رفع این مغایرت باید مراحل ذیل را طی نمایید : 1. یست مغایرت ها را…

راه حل مغایرت شماره 74 « بررسي دستور کارهاي ارسالي در سفارشگير همراه » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی بوجود می آید که تعدادي از دستور کارهای ثبت شده در سفارش گیر همراه برای ویزیتور مربوطه ارسال نشده اند . و شما اقدام به بستن سال مالی کرده اید . برای رفع این مغایرت لطفا وارد سفارش گیر همراه شوید و دستور کار…

راه حل مغایرت شماره 72 « بررسي حواله حساب هاي تبديل نشده در سفارشگير همراه » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[1 :میانگین 5 :مجموع]این مغایرت زمانی بوجود می آید که تعدادي از حواله های حساب های ثبت شده در سفارش گیر همراه به عملیات در نرم افزار تبديل نشده اند . و شما اقدام به بستن سال مالی کرده اید . برای رفع این مغایرت لطفا تمام حواله های حساب…

راه حل مغایرت شماره 71 « بررسي حواله کالا بين ويزيتورهاي تبديل نشده در سفارشگير همراه » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی بوجود می آید که تعدادي از حواله های بین انبار در خصوص ویزتور های که در سفارش گیر همراه ثبت شده است به عملیات در نرم افزار تبديل نشده اند . و شما اقدام به بستن سال مالی کرده اید . برای رفع این…

راه حل مغایرت شماره 70 « بررسي وجوه دريافتي تبديل نشده در سفارشگير همراه » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی بوجود می آید که تعدادي از وجود دریافتی ثبت شده در سفارش گیر همراه به عملیات در نرم افزار تبديل نشده اند . و شما اقدام به بستن سال مالی کرده اید . برای رفع این مغایرت لطفا تمام وجوه دریافتی در سفارش گیر…