راه حل مغایرت شماره 62 « حساب هاي دائمي که به صورت موقت ثبت شده اند » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]براساس اصول حسابداری در پایان سال مالی باید وضعیت حساب های موجود در کد های حسابداری از نظر دائم یا موقت بودن مشخص شود ، زیرا نرم افزار در فرآیند بستن سال مالی مانده حساب های موقت را به خلاصه سود و زیان می بندد و مانده…

راه حل مغایرت شماره 61 « بررسي تطابق مقادير کالا در عمليات با مقادير جزئيات ثبت شده » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی پیش می آید که در عملیات ثبت شده برای کالاهایی که نوع آنها دارای جزئیات قرار داده شده است ، جزئیات انتخاب نشده باشد . یعنی برای کالاهایی که باید در زمان خرید یا فروش آنها جزئیات انتخاب شود ، جزئیات انتخاب نشده و…

راه حل مغایرت شماره 59 « بررسي فاکتور هاي فاقد ثبت در حسابداري سيستم تعميرات و خدمات » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی اتفاق می افتد که شما در سیستم تعمیرات و خدمات، تعدادی فاکتور فروش داشته باشید که ثبت آنها به نرم افزار حسابداری را نزده ایید و اقدام به بستن سال مالی کرده ایید . برای رفع این مغایرت ابتدا تمام فاکتور های فروش موجود…

راه حل مغایرت شماره 58 « بررسي فروش هاي تجميع نشده در سامانه فروش » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی اتفاق می افتد که شما در سامانه فروش تعدادی فاکتور فروش داشته باشید که تجمیع و انتقال آنها به نرم افزار حسابداری را نزده ایید و اقدام به بستن سال مالی کرده ایید . برای رفع این مغایرت ابتدا تمام فاکتور های فروش موجود…

راه حل مغایرت شماره 57 « عدم تراز بودن حسابهاي انتظامي » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی به شما نمایش داده می شود که مانده حساب مربوط به اشخاص در کد های حسابداری با مانده حساب اشخاص در گردش اشخاص برابر نباشد . این مورد به دلایل ذیل می تواند ایجاد شود : 1. ثبت نشدن درست اسناد حسابداری اتومات که…

راه حل مغایرت شماره 55 « عدم تراز بودن حسابهاي انتظامي » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت زمانی اتفاق می افتد که دراسناد حسابداری سندی ثبت شده باشد که در آن حساب انتظامی و طرف حساب انتظامی به یک مبلغ برابر بدهکار و بستانکار نشده باشد و به عبارت دیگر حساب های انتظامی در این سند تراز نیست . برای رفع این…

راه حل مغایرت شماره 54 « جزئيات سندي که اطلاعات اصلي سند موجود نيست » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]مفهوم این مغایرت این است که اسناد حسابداری وجود دارد که فاقد جزئیات می باشد ، برای بررسی دلیل این موضوع باید با پشتیبانی تماس بگیرید و در صورتی که سند مربوط به عملیاتی باشد که حذف شده است ، سند حسابداری آن نیز حذف شود .

راه حل مغایرت شماره 44 « تعداد حسابهاي کل تعريف شده از نوع اسناد پرداختني » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به این معناست که تعداد حسابهاي کل تعريف شده از نوع اسناد پرداختني در کدهای حسابداری ( کدینگ ) نرم افزار شما بيش از یک حساب است و بدلیل اینکه اسناد پرداختنی در نرم افزار حسابداری محک از نوع حساب های شناور با عملیات چک…

راه حل مغایرت شماره 43 « تعداد حسابهاي کل تعريف شده از نوع اسناد دريافتني » در سال مالی

آموزش چقدر برای شما مفید بود؟[0 :میانگین 0 :مجموع]این مغایرت به این معناست که تعداد حسابهاي کل تعريف شده از نوع اسناد دريافتني در کدهای حسابداری ( کدینگ ) نرم افزار شما بيش از یک حساب است ،و بدلیل اینکه اسناد دریافتنی در نرم افزار حسابداری محک از نوع حساب های شناور با عملیات چک…