فیلم آموزشی معرفی تغییرات ظاهری نسخه 8890 به بالا در نرم افزار حسابداری محک

در این ویدیو با تغییرات ظاهری ویرایش 8890 آشنا خواهید شد. نمایش لیست شرکت ها در ویرایش جدید در صفحه اصلی با کلیک روی فلش (شکل1) می توانید لیست شرکت ها به هماره ویرایش و نسخه بانک اطلاعاتی (شکل2) آن ها را مشاده نمایید. شکل(1) شکل(2) محک من بخش جدیدی که در این نسخه به…

اطلاعات بیشتر

آموزش تعریف درآمدها در نرم افزار حسابداری محک

    درآمدها در این فرم لیست درآمدهایی که در سيستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بر روی درآمدها وجود دارد. شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد:   نحوه دسترسی  انتخاب درآمدها، از زبانه اطلاعات پايه در صفحه اصلي نرم افزار.  استفاده…

اطلاعات بیشتر

آموزش تعریف صندوق ها در نرم افزار حسابداری محک

    صندوق در این بخش لیست صندوق های سازمان مشاهده می شود، در این سیستم حسابداری به طور پیش فرض صندوق مرکزی تعریف شده است. با ایجاد هر صندوق، در کدهای معین و تفصیلی این صندوق اضافه می‌گردد همچنین این صندوق به کدهای حسابداری که دارای شناور صندوق هستند، متصل می‌گردد. شما مي توانيد…

اطلاعات بیشتر

آموزش تعریف هزینه ها در نرم افزار حسابداری محک

      در این فرم لیست هزینه هایی که در سيستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بر روی هزینه ها وجود دارد. شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد:  نحوه دسترسی انتخاب هزینه ها، از زبانه اطلاعات پايه در صفحه اصلي نرم…

اطلاعات بیشتر

آموزش تعریف بانک ها در نرم افزار حسابداری محک

    در این فرم لیست تمام بانک هایی که در سيستم ثبت شده اند مشاهده می شود، امکان گروه بندی بانک ها و برخی عملیات برای کاربر وجود دارد. شما مي توانيد به سه روش به اين بخش از نرم افزار دسترسي پيدا کنيد: انتخاب بانک ها، از زبانه اطلاعات پايه در صفحه اصلي…

اطلاعات بیشتر

چک های دریافتی اول دوره نرم افزار حسابداری محک

    متون کامل آموزشی چک های دریافتی اول دوره چک های دریافتی از این بخش برای ثبت , ویرایش و حذف چک های دریافتی اول دوره استفاده می شود .   نحوه دسترسی به بخش چک های دریافتی اول دوره  را در زیر مشاهده می کنید: انتخاب چک های دریافتی اول دوره ، از…

اطلاعات بیشتر

چک های پرداختی اول دوره در نرم افزار حسابداری محک

  فیلم آموزشی چک های پرداختی اول دوره در نرم افزار حسابداری محک   متون آموزش کامل چک های پرداختی اول دوره در نرم افزار حسابداری محک از این بخش برای ثبت , ویرایش و حذف چک های پرداختی اول دوره استفاده می شود . برای دسترسی به چک های پرداختی اول دوره دو راه…

اطلاعات بیشتر

مشخصات شرکت در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزشی مشخصات شرکت در نرم افزار حسابداری محک متون کامل آموزش مشخصات شرکت در نرم افزار حسابداری محک این بخش برای ثبت اطلاعات و آرم شرکت (شرکتی که در حال استفاده از نرم‌افزار است) می‌باشد. لازم به ذکر است که از این اطلاعات در تهیه گزارشات استفاده می‌گردد و در تمامی پرینت‌ها و سربرگ‌ها…

اطلاعات بیشتر

کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزشی کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری محک متون کامل آموزش کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری محک   حساب های کل حساب‌های کل دربرگیرنده حساب‌های اصلی و نهایی واحد تجاری بوده و مبنای ثبت دفاتر قانونی و تنظیم صورت‌های مالی نهایی می‌باشد. شما مي توانيد به دو روش به اين بخش…

اطلاعات بیشتر

اطلاعات اشخاص در نرم افزار حسابداری محک

فیلم آموزشی اطلاعات اشخاص در نرم افزار حسابداری محک متون آموزشی بخش اطلاعات اشخاص در نرم افزار حسابداری محک منظور از اشخاص تمامی افرادی هستند که دارای ارتباط مالی با سازمان می‌باشند (مانند مشتریان، پرسنل، فروشندگان و…). می‌توان لیست اشخاص را ویرایش، بازبینی، حذف و یا شخص جدید ثبت نمود. امکان گردش حساب شخص، دسته…

اطلاعات بیشتر